בכול סוף שנה, חברי הקהילה (ילדים, הורים וצוות),
מתגייסים להפקה של מיצג האמנויות של בית ספר קהילה.
מופע גדול המשלב את כל הידע שבית ספר קהילה
מקנה לילדים בתחומי האמנויות השונים.