בית הספר מאפשר לכל תלמיד להתוות לעצמו את מסלולו לשנת הלימודים.

בתחילת כל שנה מקבלים התלמידים ידיעון בהתאם לחטיבתם ובו כל המקצועות והמרכזים אשר יוצעו בשנת הלימודים, כך הם מרכיבים לעצמם את מערכת השעות האישית והטובה ביותר עבורם, בהתאם לצרכיהם, שאיפותיהם ותחומי העניין שלהם.

בית הספר תומך בכל תלמיד בנושא הרכבת המערכת המושלמת לכל אחד ואחת. בעזרת החונך האישי שבחרת בתחילת השנה, ניתן להתייעץ ולהתלבט בנושא הרכבת המערכת. מערכת השעות מגוונת באופן מיוחד ומציעה דרכי לימוד מיוחדות, פדגוגיה דמוקרטית, למידה במרכזים ועמידה בחוזה למידה אישי.

בנוסף, בית הספר מציע מגוון שיעורים עיוניים הממוספרים לפי רמות (לדוגמה: אנגלית 1-9), בהם כל תלמיד ייכנס לכיתה המותאמת לרמתו בכל מקצוע ויעבוד עם מורי בית הספר על התקדמותו בחומר באופן ישר, הגון, ללא לחץ ובהתאם לדרכו שלו.