חינוך דמוקרטי הוא החינוך החדש, החינוך הנכון לדור של היום.
אף פעם לא מאוחר להצטרף...

החינוך הדמוקרטי מבוסס על ראייתו של הילד כאדם שלם בזכות עצמו, מה שמאפשר לילד להיות אזרח פעיל ומעורב בחברה.
מושתת על ערכי זכויות האדם, בהן הזכות לכבוד, לחופש הבחירה ולחופש הביטוי.
מלמד אדם מהי דמוקרטיה ומעודד אותו להשתמש בעקרונותיה כאבן יסוד בחייו,
ומעודד אותך להיות בזכות עצמך, עצמאי, פעיל ויוזם לטובת הדברים שחשובים לך.

בישראל כיום קיימים כ-30 בתי ספר דמוקרטיים הדוגלים ופועלים בדרך זו. ב-2010 הוקמה "קהילת בתי הספר הדמוקרטיים" היוזמת פעילויות רבות משותפות, למידה הדדית, פרלמנטים עם נציגים מבתי הספר השונים ומפגשים חברתיים מגוונים.