כלל חברי הקהילה, תלמידים, צוות והורים, שותפים בניהול ועיצוב חיי היומיום בבית הספר. כל חברי הקהילה מכיתה א' ומעלה מוזמנים לקחת חלק ולהשפיע על האופן בו בית הספר יפעל במהלך שנת הלימודים.

כמו בכנסת ישראל, ניתן לקחת חלק בועדה שעוסקת בתחום שמעניין אותך ובאמצעותה להשפיע ולשנות על התנהלות אותו התחום בבית הספר. לתלמידי בית הספר יש השפעה עצומה בקביעת אופיו ודמותו של בית הספר. כך, למשל, תלמידי בית הספר שותפים לניהול התקציב ולבחירה באנשי צוות חדשים ולבניית מערכת השעות.

ועדות לדוגמה:

ועדת מליאה:
המליאה היא הגוף החשוב ביותר במערכת הדמוקרטית של בית הספר והיא המקום בו מתקבלות החלטות מרכזיות לגבי אופיו של בית הספר. כל חברי הקהילה; הורים, תלמידים ואנשי צוות מצביעים ביחד ומשפיעים על אופיו והתנהלותו של בית הספר בצורה שיוויונית ודמוקרטית.
ועדת דין ודברים:
הרשות השופטת, הגוף האחראי בכל ענייני המשמעת בבית הספר. החלטות הוועדה מתקבלות בהחלטה משותפת של תלמידים ואנשי צוות.
ועדת תקציב:
אחראית על התנהלותו הכלכלית והקצאת המשאבים של בית הספר. גם בוועדה זו חברים תלמידים, הורים ואנשי צוות.
ועדת מורים:
אחראית על גיוס אנשי צוות חדשים ל"קהילה". מועמדים עוברים סדרת ראיונות עם חברי הועדה.
ועדת טיולים:
מארגנת את הטיולים השנתיים לכל החטיבות.
ועדת אירועים:
אחראית על כלל אירועי בית הספר, החל מארגון החגים והטקסים ועד אירועים בלתי פורמליים נוספים.