בבית הספר פועלים 4 מרכזים ללימודי אמנויות ומדעי הרוח:

מרכז קולנוע מרכז גוף מרכז מוזיקה מרכז מוזיקה